Archive for Octubre de 2012

TREBALLEM les coordenades geogràfiques

 

Anuncis

Coordenades geogràfiques

ESTUDIEM: LA TERRA, UN PLANETA QUE CANVIA

TREBALLEM L’UNIVERS

LA TERRA UN PLANETA QUE CANVIA

Hola!

Aquí us deixe unes adreces per poder investigar sobre la part del tema que heu triat.

AGENTS GEOLÒGICS

http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/cat/terra.htm

http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/terra/index_canvi.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Processos_geol%C3%B2gics_externs

http://www.slideshare.net/izcprof/agents-geologics

http://www.slideboom.com/presentations/170755/Agents-Geol%C3%B2gics.-Carme

http://kezdonetblog.blogspot.com.es/2010/11/els-agents-geologics.html

ROQUES

http://medi6eplamiranda.blogspot.com.es/2010/11/les-roques-i-els-sols-de-lescorca.html

http://aulatres.wikispaces.com/Introducci%C3%B3+a+les+roques#L%E2%80%99estudi%20de%20les%20roques

Cal descobrir les paraules que no són . . .

La síl·laba tònica

Recordem:

Tota paraula té una síl·laba que es pronuncia amb més força, la qual rep el nom de síl·laba tònica: ca-mi-sa. Les restants són les síl·labes àtones: ca-mi-sa.